Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 17 september 2019.
                                                                                   Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den 22 augusti.
                                                                                 
Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 30 augusti.