Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 21 maj 2019.
                                                                                   Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den 25 april.
                                                                                 
Sista dag för leverans av annonsmaterial är den maj.