redaktion

ANSVARIG UTGIVARE
Janerik Dimming, 0705-28 20 31

CHEFREDAKTÖR
Karin Koritz, 0709-57 00 57
karin.koritz@koritz.se


GRAFISK FORM & LAYOUT
Malin Magnusson, info@malinmagnussonmedia.se

POSTADRESS
Roderbladet, Gottskärsvägen 150, 439 94 Onsala

REAKTIONSKOMMITTÈ
Björlanda Kile Hamnförening, Anders Torwald, 0709-93 08 39
Fiskebäcks Båtförening, Michael Alvander, 0738-11 44 33
Hinsholmens Båtförening, Bengt Runge, 0705-53 57 04
Hovås Askims Båtklubb, Janerik Dimming, 0705-28 20 31
Killingsholmens Båtklubb, Olle Elm, 0707-79 07 70
Saltholmens Båtägareförening, Malin Uddén, 0734-37 82 09
Båtlaget Torslanda Lagun, Thomas Verner, 0705-76 92 00


TRYCK
 Billes, Mölndal  

Roderbladet ges ut av Roderbladets redaktionskommitté, och distribueras gratis till medlemmarna i de deltagande hamnföreningarna.