Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 11 mars 2021.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  12 februari.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 17 februari.