Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 17 maj 2023.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 20 april.