Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 13 mars 2024.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 18 februari.