Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 20 maj 2021.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  23  april.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 30 april.