Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 10 mars 2022.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  17 februari.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 17 februari.