Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 16 september 2021.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  20 augusti.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 25 augusti.