Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 12 mars 2020.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  14 februari.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 20 februari.