Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 16 mars 2023.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 24 februari.