Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 14 september 2023.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 23 augusti.