Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 20 maj 2020.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  24 april.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 4 maj.