Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 25 november 2020.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  27 oktober.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 5 november.