Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 25 november 2021.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  27 oktober.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 30 oktober.