Nästa nummer av Roderbadet kommer ut den 26 november 2019.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  31 oktober.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 7 november.