Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 16 maj 2024.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 24 april.