Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 15 september.
                                               Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  23 augusti.
                                               Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 23 augusti.