Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 19 maj 2022.
                                                                                Sista datum för leverans av redaktionellt material till redaktionen är den  22 april.
                                                                                Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 22 april.