Nästa nummer av Roderbladet kommer ut den 9 mars 2023.
                                                                             Sista dag för leverans av annonsmaterial är den 15 februari.